skip to Main Content
088 777 61 90 debouwsteen@attendiz.nl

De Bouwsteen

De naam van onze school is De Bouwsteen. Wij hebben gekozen voor de naam De Bouwsteen omdat wij onze leerlingen bouwstenen willen aandragen waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen.

Het Speciaal Onderwijs (SO) van De Bouwsteen zit in hetzelfde gebouw als het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van De Bouwsteen. Het SO zit op de benedenverdieping aan de achterkant. Het VSO zit op de bovenverdieping met de theorielokalen. De praktijklokalen van het VSO zijn te vinden op de benedenverdieping.

De Bouwsteen is een school voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis.

Onze school, De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van onze leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark.

De Bouwsteen is onderdeel van Stichting Attendiz, De Bouwsteen is een school voor speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op De Bouwsteen
volgen.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken