skip to Main Content
088 777 61 90 debouwsteen@attendiz.nl

Documenten

schoolgids-1

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2015/2016. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

In het schoolplan is het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

schoolplan-2
S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Opbrengsten

Opbrengsten

Elk schooljaar verantwoorden wij ons over de opbrengsten van ons onderwijs in relatie tot de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Formulieren

Formulieren

Via de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u voor uw zoon of dochter vrij vragen voor een huwelijksfeest, extra vakantie etc.

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals schoolreisjes of excursies. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Back To Top
Zoeken