Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderschapsraad (OR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders (verzorgers) en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school.

Op onze school bestaat de MR uit 3  ouder(s)/verzorger(s). De medewerkers in onze MR zijn: Iris Ensink (voorzitter en penningmeester), Linda Brijker (lid), Renee Vleerbos  (vice voorzitter), Laura Slaathuis (lid).

Voor komend schooljaar zullen we opnieuw de MR leden (zowel medewerkers als ouders/verzorgers) kiezen. Ouders worden hierover op de 1e ouderavond geïnformeerd. Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meldt u zich dan bij één van bovenstaande personeelsleden of mail naar mr.debouwsteen@attendiz.nl

Ouderschapsraad (OR)

Naast de medezeggenschapsraad zijn wij bezig met het onderzoeken en opzetten van een ouderraad (OR). De OR bestaat uit een groep ouders die samen met het team van onze school vorm en inhoud geeft aan verschillende activiteiten door het jaar heen. U zult begrijpen dat het moeilijk is om ouders in te zetten tijdens lesprogramma’s. De taken zullen vooral liggen in voorbereidend werk bij feesten. Hierbij moet u denken aan het versieren van de school bij een feest, opzetten van spullen voor een Bouwsteen Got Talent, reparatiewerkzaamheden uitvoeren in en om de school. Tijdens de eerste ouderavond zullen we u hier meer informatie over geven!

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer