skip to Main Content
088 777 61 90 debouwsteen@attendiz.nl

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten kunnen wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 is vastgesteld op € 20,-. Wij komen tot dit bedrag op basis van onderstaande optelsom. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een overeenkomst van ons. U kunt dan zelf besluiten of u deze invult en zodoende uw bijdrage wilt leveren.

https://debouwsteen-attendiz.nl/wp-content/uploads/2021/07/Ouderbijdrage-2021-2022.pdf

Back To Top
Zoeken