Over onze school

Over onze school

De Bouwsteen is onderdeel van Stichting Attendiz, De Bouwsteen is een school voor speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op De Bouwsteen volgen.

De Bouwsteen is een school voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis.

Onze school, De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van onze leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark.

Onze school kenmerkt zich door;

  • Kleine klassen (max. 8 a 9 lln) met 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent
  • Veel nabijheid van personeel voor sturing en begeleiding van de leerlingen
  • Gespecialiseerd en deskundig personeel
  • Voor VSO leerlingen naast theorie ook praktijkgerichte vakken
  • OTL programma (onderwijs op maat; werken aan leervoorwaarden)
  • Time Out medewerkers
  • Alle medewerkers zijn opgeleid en getraind in de ABC methodiek (Agressie, Beroepshouding en Communicatie)
  • Intensieve samenwerking met Orthopedagogisch Centrum Ambiq
  • Samenwerking met verschillende hulpverleningsinstanties
  • Samenwerking met verschillende zorgboerderijen

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X