Praktische informatie

Bereikbaarheid

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Ziekmelden kunt u tussen 8.00 uur en 8.30 uur doen op telefoonnummer: 088 777 61 90

Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur en na 14.30 uur telefonisch bereiken.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 088 777 61 90. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. U kunt voor ziekmeldingen en korte berichten aan de leerkrachten ook onze app Parro gebruiken

Oudercontacten/avonden

Wij organiseren meerdere keren per jaar contactmomenten tussen school en ouders. Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste momenten in het schooljaar ingepland. Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker contact met u hebben. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om regelmatig contact te hebben. Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Gymnastiek

De leerlingen kleden zich om en wachten in de kleedkamer totdat iedereen klaar is. Samen gaan we de gymzaal binnen en nemen we op de bank plaats. Dan start de warming up. Na afloop van elk spel of activiteit gaan de leerlingen weer op de bank zitten. De leerlingen mogen niet op eigen initiatief materialen pakken. De leerlingen helpen op aanwijzing van de leerkracht mee met het klaarzetten en opruimen van de materialen.
Na afloop hoeven de leerlingen niet te douchen, ze kunnen zich opfrissen bij de wastafel. Als de leerlingen zich hebben omgekleed wachten ze, onder begeleiding, in het halletje om samen met de leerkracht naar de klas te gaan.

Naam medewerker

Functie of andere korte omschrijving

Hier kan een titel komen

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer