skip to Main Content
088 777 61 90 debouwsteen@attendiz.nl

Onze schooltijden

Wij hanteren een continu rooster waarbij leerlingen elke dag dezelfde structuur krijgen aangeboden. Van 8.30 tot 8.45 uur is er een inloop kwartiertje waarin zowel groepsleiding als ouder(s)/verzorger(s) belangerijke informatie kunnen overdragen aan de leerkracht en/of onderwijsassistent(e).

Om 8.45 uur starten de lessen binnen het SO en VSO

Dag Schooltijden SO
Maandag 08.45 uur – 14.30 uur
Dinsdag 08.45 uur – 14.30 uur
Woensdag 08.45 uur – 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur – 14.30 uur
Vrijdag 08.45 uur – 14.30 uur
Dag Schooltijden VSO
Maandag 08.45 uur – 14.30 uur
Dinsdag 08.45 uur – 14.30 uur
Woensdag 08.45 uur – 14.30 uur
Donderdag 08.45 uur – 14.30 uur
Vrijdag 08.45 uur – 14.30 uur
Back To Top
Zoeken