skip to Main Content
088 777 61 90 debouwsteen@attendiz.nl

SO

SO_klein

Over het SO

SO De Bouwsteen verzorgt voor ongeveer 25 leerlingen (gemiddeld 8 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven:

Intensief arrangement;
Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het speciaal onderwijs het niveau eind groep 4 hebben behaald. Het verwachte uitstroomprofiel is Dagbesteding. De uitstroombestemmingen zijn; het VSO (ZML, ZMOK of VSO De Bouwsteen).

Basisarrangement;
Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het speciaal onderwijs het niveau eind groep 5 hebben behaald. Het verwachte uitstroomprofiel is Arbeidsmarkt. De uitstroombestemmingen zijn; het VSO (ZMOK of De Bouwsteen) of het praktijkonderwijs.

Verdiepte arrangement;
Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het speciaal onderwijs het niveau eind groep 6 hebben behaald. Het verwachte uitstroomprofiel is Diplomering. De uitstroombestemming is, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, het VMBO, al dan niet met LWOO of het VSO (ZMOK). Ook bestaat de mogelijkheid, gezien de specifieke ondersteuningsbehoefte, dat leerlingen uitstromen naar VSO De Bouwsteen.

Nieuws & Foto's afdeling SO

Back To Top
Zoeken