Wat maakt ons bijzonder

Wat maakt ons bijzonder

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning, zelfstandig keuzes te maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Om dit te bereiken werken wij aan de competentieontwikkeling van onze leerlingen, aan het vergroten van hun zelfbewustzijn en zelfsturing, en aan hun mondigheid. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat wij ons richten op hun later functioneren als zelfstandig burger in de samenleving: in wonen, werken en vrije tijdsbesteding.

Voorwaarde hiervoor is een krachtig schoolklimaat. Dit is de basis voor het onderwijskundig maatwerk dat wij willen leveren.

Onze kernwaarden zijn: de leerling centraal, wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden. Wij zijn er van overtuigd dat deze waarden leiden tot een evenwichtige ontwikkeling van al onze leerlingen.

Ons onderwijs houdt rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan.

Onze leerlingen hebben baat bij een onderwijs- en ondersteuningsaanbod dat aansluit op hun mogelijkheden en talenten en dat tegelijkertijd aansluit bij de eisen die de samenleving daaraan stelt.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X